Usluge

Podrazumeva zajednički proces između terapeuta i klijenta. Odvija se u bezbednom, sigurnom i neosuđujućem okruženju.
Klijent tokom psihoterapijskog procesa istražuje svoje nesvesno, otkriva korene i uzroke  poteškoća koje ga sprečavaju da živi sopstveni potencijal i radost u svim aspektima svog života.

Podrazumeva zajednički proces između terapeuta i klijenta. Odvija se u bezbednom, sigurnom i neosuđujućem okruženju.
Klijent tokom psihoterapijskog procesa istražuje svoje nesvesno, otkriva korene i uzroke  poteškoća koje ga sprečavaju da živi sopstveni potencijal i radost u svim aspektima svog života.

Grupe podrške su mesto gde ćete pronaći podršku među ljudima koji žive sa HIV-om i koji imaju slične životne poteškoće.
Grupe podrške imaju za cilj da svaki član prihvati život sa HIV-om i da nauči da priča o tome.
Pre početka rada i uključivanja u grupu sa svakim polaznikom se obavljaju individualni susreti koji su besplatni.

Scroll to Top