Individualna psihoterapija

Šta je individualna psihoterapija?

Podrazumeva zajednički proces između terapeuta i klijenta. Odvija se u bezbednom, sigurnom i neosuđujućem okruženju.
Klijent tokom psihoterapijskog procesa istražuje svoje nesvesno, otkriva korene i uzroke  poteškoća koje ga sprečavaju da živi sopstveni potencijal i radost u svim aspektima svog života.
U zajedničkom procesu terapeut pruža podršku, razumevanje i zajednički sa klijentom rasvetljava načine njegovog funkcionisanja.
Pomaže klijentu da istraži unutrašnji psihički svet misli, osećanja, želja, sećanja koje mu boje sadašnjost i utiču na nju.
U psihoterapijskom procesu klijent sagledava sopstveni život, preuzima odgovornost za njega i podstiče se da bude sigurniji i smeliji u svojim poduhvatima. Tokom terapijskog procesa postaje spremniji za suočavanje sa izazovima u svim aspektima svog života i njihovom lakšem prevladavanju.

Trajanje psihoterapije

Psihoterapijska seansa se odvija jednom nedejno u trajanju od 1h. Dužina samog psihoterapijskog procesa je individualna i zavisi od:

 • mentalnog stanja klijenta,
 • koliko i na koji način problem utiče i otežava svakodnevno funkcionisanje,  
 • koliko se brzo stanje klijenta poboljšava. 

Neke poteškoće se mogu razrešiti kratkotrajnom terapijom od nekoliko nedelja ili meseci. Dok neka ozbiljnije poteškoće zahtevaju dugotrajnu terapiju da bi se postigao primetan napredak.

Da bi se postiglo izlečenje neophodno je da svaki klijent donese odluku da bude aktivan u terapiji jer jedino tako se mogu postići terapijski ciljevi i negovati pozitivan psihoterapijski odnos.
Ključno za process lečenja je pronalaženje pravog psihoterapeuta.

Problemi koji se mogu rešiti:

 • Kontrola besa,
 • Anksioznost,
 • Strahovi,
 • Stres,
 • Depresija,
 • Poremećaji u ishrani, 
 • Gubitak i tugovanje,
 • Stvaranje zdravih granica,
 • Komunikacijski izazovi,
 • Trauma,
 • Porodična pitanja,
 • Životne krize,
 • Samopoštovanje/prihvatanje sebe.

Cena za studente i nezaposlene: 25 eura.

Cena za zaposlene: 30 eura.

Kontaktirajte me i zakažite besplatnu konsultaciju

Individualna psihoterapija

Scroll to Top