HIV-grupe podrške

Šta su HIV-grupe podrške?

Namenje su ljudima koji žive sa HIV-om i koju se suočavaju sa istim životnim poteškoćama. Cilj im je da svaki član prihvati život sa HIV-om, sa svim poteškoćama i dilemama koje nosi sa sobom i  da svaki član nauči da priča o tome.

Teško je govoriti o HIV statusu sa bliskim ljudima u okruženju. Zato su grupe podrške mesto gde ne morate kriti svoj status. Gde se u sigurnom i poverljivom okruženju priča o osećanjima, poteškoćama, razmenju ideje, predlažu novi načini za rešavanje određenog problema i pruža međusobna emocionalna podrška.

Unutar nje bićete saslušani i niko vas neće tretirati sa sažaljenjem i predrasudama. Vaše strahove, sumnje i iskustva deliće ljudi koji su prebrodili teške životne periode (prihvatanje svog HIV statusa, razgovore sa porodicom, početak lečenja i prilagođavanje terapiji…).

Prema Vašim pitanjima svako će se odnositi sa razumevanjem i zajednički će te pronaći odgovore na njih.

Dobrobiti pripadanja grupi podrške

Istraživanja pokazuju da grupe podrške donose:

  • Olakšanje,
  • Smanjuju osećaj usamljenosti i izolovanosti,
  • Veće samopoštovanje,
  • Destigmatizaciju bolesti,
  • Pomažu članovima u deljenju resursa i veština prevladavanja problema.

Smanjuju nivo stresa, redukuju anksioznost i depresivnost koje prate krizne situacije i poboljšavaju kvalitet života.

Članovi grupe mogu biti svi ljudi bez obzira na godine, seksualnu orjentaciju i životno iskustvo. Glavno pravilo grupe je diskrecija. Što znači da sve što se dešava tokom grupe ostaje unutar nje.

Grupe traju 90 minuta.

Pre početka rada i uključivanja u grupu sa svakim polaznikom se obavljaju individualni susreti koji su besplatni.

Cena je 15 eura.

Kontaktirajte me i zakažite besplatnu konsultaciju

Scroll to Top